Ontstaan
Het begon eind zeventiger jaren met de aanschaf van een tweedehands IBM composer èn een cursus blindtypen. We waren met z’n drieën en hadden bedacht dat we zo op een goedkope manier strokenzetsel konden maken voor Troof, het studentenvakbondsblad waarvan we redacteur waren. En we zouden wat gaan bijverdienen door onze diensten ook aan derden aan te bieden. Aanvankelijk werkten we vanuit het kantoor van de USF studentenvakbond. Maar al gauw nodigde drukkerij de Utrechtse Studenten Pers ons uit om bij hun in het pand te trekken.

Ontwikkeling
Na een paar jaar vertrok één van de drie oprichters van Upset. Nu met z'n tweeën investeerden we in nieuwe apparatuur: een fotozetmachine. De zaken gingen goed. Er kwam personeel bij. De fotozetmachine werd door een geavanceerder exemplaar vervangen.
Een van de ontwikkelingen was dat Upset omschakelde van het maken van stroken-